วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2552

พ่อหลวง ในดวงใจ


พระบารมีเกริกเกียรติก้อง แผ่นฟ้า
พสกนิกรไทยทั่วหล้า สรรเสริญ
น้ำพระทัยรินรดหลั่ง ลงพื้น ปฐพี
ทรง ธ สถิตในใจทั่ว พ่อหลวงของปวงชน

======================================================


พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ตลอดเวลากว่า 60 พรรษา ที่ทรงงานหนักเพื่อพสกนิกรที่รักของพระองค์

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
สถิตเป็นมิ่งขวัญปวงชนชาวไทย ไปตราบนานเท่านาน.....

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า พรทิพย์ พานิช และครอบครัว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น